50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy

50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy
50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy. Raport Nais i Enpulse 2024

Jak docenianie wpływa na miejsce pracy? Raport Nais i Enpulse rzuca światło na polskie realia. Otóż okazuje się, że 50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy. Raport Nais i Enpulse – pracowni badawczej, przynosi informacje o tym, że w świecie, gdzie kultura organizacyjna i dobrostan pracowników stają się kluczowymi elementami sukcesu każdej firmy, temat docenienia zyskuje na znaczeniu. Nais, w odpowiedzi na potrzebę lepszego zrozumienia dynamiki miejsca pracy w Polsce, we współpracy z platformą badawczą Enpulse, przeprowadził badanie na temat postrzegania docenienia przez polskich pracowników. Raport „Czy czujesz się doceniany?” dostarcza cennych wglądów, które mogą pomóc w kształtowaniu bardziej motywującego i pozytywnego środowiska pracy.

Naszym celem było zrozumienie, jak Polacy postrzegają kwestię docenienia w miejscu pracy. Wyniki ankiety, w której udział wzięła tak liczna grupa badawcza, rzucają światło na ważne aspekty naszej kultury organizacyjnej. 

Ponad 50% respondentów wyznało, że nie czuje się doceniana w pracy. To zatrważający sygnał, że mimo postępów w zarządzaniu i kulturze organizacyjnej, przed nami wciąż długa droga w kwestii budowania takiego środowiska, gdzie każdy człowiek odczuwa wartość swojej pracy i jest za nią odpowiednio doceniany. – podkreśla Tomek Józefacki, CEO Nais 

50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy
Raport Nais i Enpulse – 50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy

Wyniki badania, które skłaniają do refleksji

W badaniu wzięło udział ponad 1200 osób, co pozwala na syntezę miarodajnych wyników. Raport ujawnia, że aż ponad 50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy. Raport Nais i Enpulse wyjaśnia, jak alarmujący jest ten wniosek, który wskazuje na istotną lukę w kulturze wielu organizacji, gdzie docenienie pracownika nie jest jeszcze traktowane jako priorytet.

Z drugiej zaś strony badanie również pokazuje, że większość pracowników rozumie wartość swojego wkładu w sukces firmy, co jest pozytywnym sygnałem świadczącym o ich zaangażowaniu i motywacji. Warto by zatem, aby ich świadomość szła w parze z działaniami firmy.

Podobne badanie było Nais przeprowadziło w 2023, gdzie wynikami podzieliliśmy się tutaj.

Dlaczego docenianie ma znaczenie?

Ano dlatego, ze skoro 50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy, to skutki tego stanu rzeczy mogą być negatywne dla przedsiębiorstw. Zarówno w wymiarze finansowym, ale też w obszarze utrzymania talentów i balansowania retencji pracowników.

Docenianie w pracy nie jest tylko miłym gestem. To fundament, na którym buduje się zaangażowanie, lojalność i satysfakcja zawodowa. Pracownicy, którzy czują się dowartościowani, są bardziej produktywni, mniej narażeni na stres i rzadziej myślą o zmianie pracy. Raport Nais i Enpulse podkreśla, jak ważne jest, aby liderzy i menedżerowie znaleźli skuteczne sposoby na pokazanie swoim zespołom, że ich praca jest doceniana.

50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy - raport Nais i Enpulse 2024
Raport Nais i Enpulse – 50 procent Polaków nie czuje się docenianych w pracy

Co możemy zrobić lepiej?

Zrozumienie preferencji pracowników w zakresie doceniania jest kluczem do budowania silniejszej kultury organizacyjnej. Raport wskazuje na rozbieżności między tym, czego pracownicy oczekują, a tym, co rzeczywiście otrzymują. Dostosowanie metod doceniania do indywidualnych potrzeb może znacznie zwiększyć ich skuteczność.

W świetle tych wniosków, istotnym jest, aby pracodawcy rozwinęli bardziej zróżnicowane i inkluzywne strategie doceniania, które adresują różnorodne potrzeby i oczekiwania ich pracowników. Rozwijanie kultury opartej na uznaniu i docenianiu nie tylko zwiększa zaangażowanie i satysfakcję pracowników, ale również przyczynia się do budowania pozytywnego środowiska pracy, które wspiera rozwój osobisty i zawodowy – dodaje Magda Pietkiewicz, CEO Enpulse i Zmotywowani.pl

Zachęta do działania

Zapraszamy do przeczytania artykułu o checkliście doceniania, a przede wszystkim do pobrania pełnego raportu ze strony Nais, aby zgłębić temat docenienia w miejscu pracy i odkryć, jak możemy wspólnie pracować nad stworzeniem bardziej pozytywnego i produktywnego środowiska dla wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteś liderem, menedżerem, czy pracownikiem, znajdziesz w nim cenne wskazówki, jak promować kulturę docenienia w swojej organizacji.

Podobał ci się ten artykuł? Podziel się nim używając hashtaga #WeAreNais