Nagrody

Nagrody finansowe lub rzeczowe

Manager ma dostęp do indywidualnego
panelu menadżerskiego, w którym: