Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Informacje podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z naszych usług.

Aplikacja Nais ma charakter zamknięty. Oprogramowanie Usługodawcy przeznaczone jest dla (i) Uczestników Programu w celu skorzystania z oferty Partnerów Usługodawcy w ramach Programu, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Uczestników Programu do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Organizatorów Programu w celu zgłaszania Uczestników Programu do Programu oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcji Aplikacji.

Strona internetowa Nais (nais.co, nais.pl lub inna wykorzystywana przez Producenta Usługi Nais) ma zadanie poinformować Odwiedzających, Użytkowników, Partnerów oraz inne zainteresowane osoby o zaletach i możliwościach Aplikacji Nais, organizacji i uczestnictwa w Programie.

Informacje, które zbieramy mogą być wykorzystywane przez Podmioty Stowarzyszone Nais . lub naszych Partnerów na potrzeby administrowania Aplikacją, zarządzania uprawnieniami i ofertami w Programie jak również na potrzeby naszych Partnerów by umożliwić im zaoferowanie Organizatorom i Uczestnikom Programu jak najlepszej oferty i poprawne przeprowadzenie procesu jej sprzedaży, w tym weryfikacji uprawnień Organizatorów i Uczestników Programu do skorzystania z oferty Partnerów. Część naszych kontaktów z użyciem danych Użytkowników i Partnerów dotyczyć będzie komunikacji marketingowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane przekazane nam za pośrednictwem Aplikacji Nais, w szczególności w celu świadczenia usługi dostępu do Aplikacji i uczestnictwa w Programie („Usługa”).

Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem Usługi, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w treści niniejszego dokumentu, posiadają znaczenie nadane im w treści Ogólnych Warunków Użytkowania (“OWU”) Użytkownika, Organizatora Programu lub Partnera.

Lista Podmiotów Stowarzyszonych Nais znajduje się na stronie https://nais.co/pl/podmioty-stowarzyszone/

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Odwiedzających jest Producent Usługi Nais dostarczający bezpośrednio treści online Odwiedzającemu.

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Dostawca Usługi Nais świadczący bezpośrednio Usługę Użytkownikowi.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na wskazany wyżej adres naszej siedziby, wysyłając email na adres dziendobry@nais.co lub hello@nais.co, wysyłając nam wiadomość za pomocą funkcji czatu dostępnej na naszych stronach lub poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://nais.co/pl/kontakt/.

Lista Dostawców Usług Nais znajduje się na stronie https://nais.co/pl/dostawcy-uslugi/ 

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres iod@nais.co lub privacy@nais.co lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres naszego biura:

Nais Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
ul. Piecewska 34B
80-288 Gdańsk

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w związku z odwiedzaniem naszych stron WWW oraz korzystaniem z Aplikacji. Przede wszystkim potrzebujemy danych osobowych do prawidłowej identyfikacji Odwiedzających i Użytkowników oraz do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi i funkcjonowania Programu.

Dane osobowe będą przetwarzane także w celach, związanych z przekazywaniem Użytkownikom informacji o funkcjonowaniu Usługi, nowych produktach i usługach dostępnych w ramach oferty naszych Partnerów, a także w związku z zapewnieniem komunikacji między Organizatorem Programu i Uczestnikiem Programu.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednim dokumencie Klauzuli Informacyjnej.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych Użytkowników, których jesteśmy Administratorem Danych, są pozyskiwane przez nas w bezpośrednio w procesie zakładania Konta Użytkownika. Oprócz tego możemy przetwarzać Twoje dane na zlecenie Twojego Organizatora Programu, zanim założysz konto Użytkownika. Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio

Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych, pozyskujemy od Ciebie bezpośrednio w procesie zakładania Konta Użytkownika. Zawierają one przede wszystkim imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego a także adres email. W przypadku dokonywania przez Ciebie płatności lub w związku z zakupem określonych produktów i usług możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych – ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Te dane tworzą indywidualny zestaw danych, Profil Użytkownika Nais, których Administratorem Danych jest Dostawca Usługi Nais.

Dane osobowe, które uzyskujemy pośrednio – od Organizatora Programu który zaprasza Cię do Programu przez siebie organizowanego

Dane osobowe dotyczące naszych Użytkowników możemy także pozyskiwać od Organizatorów Programu. Dane te są umieszczane w systemie informatycznym Aplikacji przez Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia nadane przez Organizatora Programu. Dane te są przetwarzane w celu zaproszenia Uczestników Programu do Programu oraz służą Organizatorowi Programu do bieżącej pracy w Aplikacji i zarządzaniu Programem.

Te dane tworzą indywidualny zestaw danych, Profil Uczestnika Programu, których Administratorem Danych jest Organizator Programu.

Organizator Programu, w tym zakresie, w odniesieniu do tych danych, powierza ich przetwarzanie Dostawcy Usługi Nais.

Zgodnie z zasadami ochrony prywatności naszych Użytkowników informujemy, że żaden z Organizatorów Programu nie ma dostępu do danych Profilu Użytkownika Aplikacji. Organizatorzy Programów nie otrzymują też żadnych szczegółowych informacji o sposobie korzystania z Aplikacji przez Użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie odbiorców danych.

Dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji

W trakcie korzystania z Aplikacji pozyskujemy również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę lub Twoje urządzenie z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z Aplikacji i służą nam do monitorowania poprawności działania systemów, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP Twojego połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednim dokumencie Klauzuli Informacyjnej.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, w stosunku do których Administratorem Danych jest Dostawca Usługi Nais. przetwarzane są przede wszystkim w związku ze świadczeniem Usługi. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja umowy, której zawarcie następuje w momencie akceptacji każdego z OWU.

Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane po zakończeniu świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia lub ochrony przed ew. dochodzeniem roszczeń.

Dane osobowe, w stosunku do których Dostawca Usługi Nais jest Podmiotem Przetwarzającym, tj. podmiotem, któremu Organizator Programu jako Administrator Danych, powierzył przetwarzanie danych osobowych, przetwarzane są na podstawie Umowy Powierzenia Danych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednim dokumencie Klauzuli Informacyjnej.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednim dokumencie Klauzuli Informacyjnej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym Partnerom – dostawcom usług i produktów z których zdecydujesz się skorzystać, wyłącznie w przypadkach, kiedy będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników uzyskują również nasi administratorzy Aplikacji, wyłącznie w celu i w zakresie jaki jest niezbędnych do prawidłowej obsługi naszych Użytkowników.

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia. Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Twoje dane osobowe, ani szczegółowa informacja o tym z jakich usług, czy produktów korzystasz nie jest udostępniana Twojemu Organizatorowi Programu. Twój Organizator Programu otrzymuje jedynie informacje statystyczne i analityczne (jakościowe) dotyczące wykorzystanych zaproszonych przez niego Uczestników Programu środków. Informacje te nie ujawniają z jakich usług, czy z jakich produktów w systemie skorzystał konkretny Uczestnik Programu.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednim dokumencie Klauzuli Informacyjnej.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby nasi Użytkownicy mogli bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw na nasz adres e-mail dziendobry@nais.co lub hello@nais.co.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoja tożsamość.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.

Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usługi w określony sposób lub określonej części funkcji dostępnych w Aplikacji.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą Aplikacji udostępniając Ci na bieżąco informacje jakie nam dostarczyłeś – jakie aktualnie posiadamy.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą Aplikacji umożliwiając Ci zmianę swoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonali odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika w Aplikacji.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez Dostawcę Usługi Nais obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  • jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  • dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – np. marketingu produktów i usług własnych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do właściwego dla Dostawcy Usługi Nais krajowego organu nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych..

Szanujemy Twoja prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (iod@nais.co lub privacy@nais.co) lub bezpośrednio z naszym zespołem (dziendobry@nais.co lub hello@nais.co).

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednia informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o obowiązku podania danych osobowych

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz odpowiednią informację.

Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Aplikacja jest systemem informatycznym w którym zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie to nie jest jednak połączone z procesem profilowania w sposób, który mógłby powodować dla Użytkownika negatywne skutki prawne, finansowe lub inne.

Informacje o profilowaniu

W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji i funkcjonalności Aplikacji gromadzimy i przetwarzamy informacje o sposobie w jaki nasi Użytkownicy korzystają z Usługi. Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty.

Informacje o lokalizacji przetwarzania danych osobowych.

Infrastruktura teleinformatyczna Aplikacji, w tym serwery na których przechowujemy dane osobowe Użytkowników Aplikacji zlokalizowane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje o przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jednakże ze względów technicznych i technologicznych, w uzasadnionych przypadkach, możemy wykorzystywać usługi wspierające funkcjonowanie Aplikacji i Programu lub działanie naszej firmy oferowane przez dostawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednim dokumencie Klauzuli Informacyjnej.

Zasady zmiany i aktualizacji

Stosownie do potrzeb i obowiązujących nas zasad ochrony prywatności możemy w dowolnym momencie zmieniać, uzupełniać i dostosowywać Politykę Prywatności.

O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach WWW, a w przypadku istotnych zmian dodatkowo możemy także wysłać odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail lub zamieścić wiadomość w Koncie Użytkownika.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikom zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania oraz przepisami prawa.

Dokument obowiązuje od dnia 25-05-2018 r.