Prawo ochrony danych

Prawo ochrony danych

Nais Sp. z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 81 80-286 Gdańsk

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Nais London Ltd.

International House, 24 Holborn Viaduct, EC1A 2BN London, Great Britain

UK Data Protection Act 2018 – przyjęty na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  który do czasu odmiennej decyzji parlamentu Wielkiej Brytanii jest nadal elementem obowiązującego w Wielkiej Brytanii porządku prawnego