Case study – digitalizacja

Case study: firma z branży mediowej

"Szefie, doceń nas!"

Firma z branży mediowej, zatrudniająca około 800 pracowników, rozrzuconych po 13 spółkach w różnych lokalizacjach, borykała się z wieloma wyzwaniami, związanymi m.in. z brakiem stałego doceniania w pracy. Wewnętrzne badanie satysfakcji wykazało, że pracownicy odczuwali brak czasu na bieżący feedback oraz brak możliwości spotkań. Dodatkowo firma miała niewykorzystany budżet integracyjny zespołów rokrocznie.

W celu rozwiązania tych problemów, firma postanowiła wdrożyć platformę Nais, która umożliwiała menedżerom bezpośredni dostęp do budżetu, możliwość udzielania informacji zwrotnej i doceniania pracowników w trybie „instant”.

cartoon man coming out of phone with green heart
cartoon woman holding magnifying glass
cartoon man waving a trophy

Case w liczbach

0 %

Pracowników przystąpiło do Nais w ciągu pierwszych dwóch tygodni

0 %

Poziom wykorzystania budżetów nagrodowych  przez menedżerów​

0 %

Poziom wykorzystania środków przez pracowników, miesięcznie

97%

Tylu menedżerów jest zadowolonych ​i bardzo zadowolonych z narzędzia

Nasze rozwiązania

Określiliśmy cele i zaproponowaliśmy rozwiązania

Cele:

  • Zwiększenie docenienia i feedbacku w pracy
  • Wykorzystanie niewykorzystanego budżetu integracyjnego
  • Poprawa zaangażowania pracowników i budowanie więzi w rozproszonych zespołach projektowych
  • Zapewnienie łatwego dostępu do nagród i benefitów poprzez aplikację mobilną
  • Indywidualne i dynamiczne Total Rewards Statement dla pracowników

Rozwiązanie:

  1. Wdrożenie Nais umożliwiało menedżerom bezpośredni dostęp do budżetu na nagrody i benefity. Dzięki temu, menedżerowie mieli możliwość natychmiastowego udzielania informacji zwrotnej i doceniania pracowników.

  2. Samodzielne decydowanie na co przeznaczają pieniądze: Pracownicy otrzymali autonomię w wyborze sposobu wykorzystania przyznanych środków. Mogli samodzielnie decydować na co chcą przeznaczyć pieniądze, dostosowując je do swoich preferencji i potrzeb.

  3. Firma wprowadziła aplikację mobilną, która zapewniała pracownikom stały i łatwy dostęp do nagród i benefitów. Dzięki temu, pracownicy mogli korzystać z oferty w dogodny dla siebie sposób, bez konieczności dodatkowych formalności.

  4. Firma udostępniła narzędzie dla zespołów, które umożliwiało organizowanie i rozliczanie integracji. Pracownicy mieli możliwość wybierania miejsc, które były ich ulubionymi, co przyczyniało się do większej satysfakcji z udziału w tych wydarzeniach.

  5. Dla każdego pracownika generowano indywidualne i dynamiczne Total Rewards Statement. Dokument ten prezentował pracownikowi wszystkie benefity i nagrody, które otrzymał w określonym okresie, umożliwiając mu śledzenie i docenienie ich wartości.

Wyniki:

Pracownicy odczuli większe docenienie w pracy dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej i możliwości otrzymywania nagród. Aplikacja mobilna zapewniła im łatwy dostęp do benefitów, co zwiększyło ich satysfakcję. Narzędzie dla zespołów przyczyniło się do lepszej organizacji integracji i wykorzystania niewykorzystanego budżetu integracyjnego. Indywidualne Total Rewards Statement umożliwiło pracownikom śledzenie i docenianie otrzymywanych benefity i nagród.