Kudos

Kudos

Buduj kulturę doceniania

O kudosach słów kilka. Według Oxford Dictionary “kudos” to słowo z Greki, oznaczające pochwałę otrzymaną i przyznawaną za dowolne osiągnięcie. Kto się zdziwił, że słowo to nie pochodzi z języka angielskiego? Palec pod budkę! W kontekście współczesnej kultury organizacyjnej, kudos odnosi się do wyrazów uznania, pochwał i docenienia skierowanych do pracownika lub zespołu za ich wysiłki, osiągnięcia, czy po prostu – pozytywne nastawienie. Kudosy mogą być wyrażane werbalnie, pisemnie, czy poprzez specjalne platformy – mają na celu zwiększenie zaangażowania, motywacji i pozytywnego klimatu w miejscu pracy.

Czym jest kudos w Nais? 

Kudosy w Nais promują kulturę systemu pochwał i pozytywnego feedbacku, wzmacniając relacje, zaangażowanie wśród pracowników, a także nieustannie ich motywując. Dzięki interaktywnym i transparentnym mechanizmom, pracownicy czy menedżerowie mogą łatwo wyrazić uznanie i docenić wysiłki współpracowników. Dodatkowo system kudosów umożliwia menedżerom śledzenie i analizę pozytywnych interakcji w zespole, co może być kluczem do lepszego zrozumienia dynamiki zespołowej. Implementacja kudosów w organizacji może przyczynić się do budowania otwartej, wspierającej i motywującej kultury pracy.


Doceniaj i zauważaj pracowników, aby budować pozytywne nawyki. Wpływaj na większe zaangażowanie pracowników i poprawiaj komfort pracy

Instant feedback

System pochwał - wyślij lub otrzymaj szybki feedback

Docenianie najlepiej sprawdza się, gdy jest robione na bieżąco. Nais pozwala Ci na wysyłanie kudosów (wyrazów docenienia) z każdego miejsca i o każdej porze, wystarczy dostęp do internetu.

Platforma kafeteryjna Nais ułatwia proces doceniania, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy pracujesz zdalnie – top może dzięki intuicyjnej i responsywnej platformie dostępnej online. Wysyłanie kudosów staje się prostym i szybkim sposobem na podziękowanie kolegom za dobrze wykonaną pracę czy wyrażenie wsparcia. Menedżerowie mogą również korzystać z tego narzędzia, aby na bieżąco motywować swoich pracowników i doceniać ich sukcesy. W efekcie, Nais może przyczynić się do tworzenia środowiska, w którym docenianie staje się codzienną praktyką, co wpływa pozytywnie na atmosferę i efektywność pracy

Osobisty wymiar

Jak przyznawać kudosy? Dodaj czynnik ludzki, do cyfrowej komunikacji

Do kudosów możesz załączać zdjęcia lub ruchome GIF’y przekazujące emocje. Każdy kudos może być wspaniałym wspomnieniem, pod którym inni pracownicy mogą dołączać się do pochwał.

Dodanie zdjęcia lub ruchomego GIF’a do kudosów dodaje osobistego akcentu i pozwala na emocjonalne wyrażenie wdzięczności czy uznania. Taka wizualna forma komunikacji może wzbogacić doświadczenie zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, tworząc autentyczne i pamiętne połączenie. Ponadto, interakcja innych pracowników, którzy dołączają się do pochwał, sprzyja budowaniu poczucia społeczności i wzajemnego wsparcia w zespole. W efekcie kudosy mogą stać się cenną częścią kultury firmy, promując otwartość, współpracę i pozytywne relacje.

Ty, jak i inni pracownicy możecie wysyłać kudosy publicznie (widoczne na firmowej tablicy) lub prywatnie, odpowiednio dopasowując wiadomość do sytuacji. 

Publiczne kudosy, wyświetlane na firmowej tablicy, są doskonałym sposobem na docenienie osiągnięć, które miały wpływ na całą organizację lub zespół. Mogą one być stosowane, na przykład, w celu uznanie pracownika za wyjątkowe osiągnięcie w projekcie, celebrację rocznicy zatrudnienia, czy podziękowanie za wkład włożony w sukces firmy. Publiczne docenianie może wzmacniać poczucie wspólnoty i zachęcać innych do dążenia do doskonałości.

PostPhoto.png

Budowanie relacji, wzmacnianie zaangażowania i znacznie więcej 

Prywatne kudosy, z kolei, są bardziej osobiste i mogą służyć do wyrażenia wdzięczności za wsparcie w trudnym projekcie, docenienia zaangażowania w rozwiązanie problemu klienta, czy po prostu podziękowania za miły gest lub pomoc. Prywatne kudosy mogą być równie szczere, co te przekazane do publicznej wiadomości i również sprzyjają budowaniu bliższych relacji między pracownikami.

Odpowiednie wykorzystanie publicznych i prywatnych kudosów w różnych sytuacjach może prowadzić do budowania silnej kultury doceniania, promując zarówno indywidualne osiągnięcia, jak i zespołową współpracę. W ten sposób kudosy stają się wszechstronnym narzędziem, które może być stosowane w różnych kontekstach i na różnych poziomach organizacji, zawsze z myślą o tworzeniu pozytywnego i wspierającego środowiska pracy.

Doceniaj wszystkich

Łatwo odnajdź mniej docenianych pracowników. Wykorzystaj dedykowane widoki analityczne.

Różnorodne docenianie

Dopasuj wiadomość tak, by pasowała do sytuacji i pracownika. Wspieraj pozytywne emocje.

Dopasuj do potrzeb

Łatwiej wdrażaj kulturę doceniania, dzięki miernikom popularności kudosów.