W docenieniu najważniejsze są pozytywne emocje

W naszym cyklu eksperckim pod hasłem Doceniaj z Nais na pytania odpowiada Ewa Wawszczak, General HR Manager w Randstad Polska.

Dlaczego warto doceniać? Czy teraz, w czasie pracy zdalnej, jest to ważniejsze?
Ewa Wawszczak, General HR Manager w Randstad Polska: Doceniać warto zawsze, to źródło pozytywnego wzmocnienia, motywacji. Warto to docenienie wiązać z konkretnym zachowaniem, rezultatem, postawą, dawać jasny feedback, aby pracownik wiedział, co konkretnie doceniamy. Wówczas będzie miał poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. W dobie pracy zdalnej również to docenienie, nawet drobne, jest bardzo istotne. Ponieważ widzimy się rzadziej, pracownik może mieć poczucie, że nie wszystko, co robi, jest zauważone. Dodatkowo w związku z pracą zdalną, izolacją oraz zmianami na rynku pracy mogą wzrastać różne obawy pracownika, dlatego tym bardziej teraz warto być uważnym i doceniać.

Czy ma znaczenie forma doceniania?
W docenianiu forma ma często takie samo znaczenie, jak nagroda. Istotne może być to, czy jest to indywidualne docenienie czy też nagroda przekazana na forum. Czy jest to feedback czy wyraz uznania – to wszystko decyduje o tym, na ile dana osoba ma poczucie wyjątkowości wydarzenia. Znaczenie ma również to, na ile to docenienie ma indywidualny charakter i np. sama nagroda jest dopasowana do potrzeb danej osoby – to również decyduje o tym, jak się czuje osoba obdarowana. A przecież w docenieniu najważniejsze są pozytywne emocje, z którymi zostaje osoba doceniona.

Czy po powrocie do biura kultura doceniania stanie się bardziej powszechna?
W ostatnich latach kultura doceniania zyskuje zwolenników i praktyków. Powodem jest rozwój świadomego leadershipu w polskich firmach, dostosowanie działania pracodawców do oczekiwań młodego pokolenia i wzrost świadomości znaczenia motywowania wśród polskich menedżerów. Na ile czas izolacji to wzmocni? Wszystko zależy od podejścia firmy, sytuacji na rynku pracy oraz samych managerów. Na pewno wykształcą się nowe formy doceniania z większym wykorzystaniem narzędzi online, które trzeba było zastosować, bo wymaga tego formuła pracy zdalnej. Narzędzia te mogą się okazać bardziej efektywne i zostać w firmach na dłużej. Przykładem takich rozwiązań mogą być dyplomy online zamiast tradycyjnych dyplomów, punkty na platformie zamiast nagród rzeczowych wręczanych osobiście, rozwiązania błyskawicznego feedbacku online w postaci like’ów, krótkich informacji, podziękowań, które mogą być uzupełnieniem dotychczas stosowanych form docenienia.

Co powinniśmy zrobić, by docenianie stało się elementem kultury w firmie?
Przede wszystkim komunikacja i postawa menedżerów są tutaj istotnymi czynnikami. Zacząć możemy od uświadamiania znaczenia doceniania, wskazywania jaką wartością jest rzetelna informacja zwrotna. Warto nauczyć też członków zespołu, jak umiejętnie przekazywać sobie nawzajem feedback, który nie będzie krytyką, a inspiracją i wzmocnieniem. Następnie warto wdrożyć schematy, programy i narzędzia, które pomogą menedżerom i pracownikom stale pamiętać o docenianiu innych. Warto też badać, jakie jest finalnie zaangażowanie zespołów, które wdrażają kulturę doceniania i chwalić się w firmie tymi pozytywnymi rezultatami, zachęcając w ten sposób innych do wdrażania takiej właśnie kultury.

Czy organizacje doceniające są „bezpieczniejsze” dla człowieka i dają mu poczucie wartości i znaczenia?
Każdy z nas woli pozytywne wzmocnienie niż krytykę. W organizacjach, gdzie tego docenienia brak, może pojawiać się frustracja. Zdecydowanie praca oparta na silnych stronach pracownika i feedback nagradzający współtworzą lepsze środowisko pracy, a to atmosfera właśnie jest jednym z głównych czynników decydujących o pozostawaniu pracownika w organizacji lub przyjęciu nowej oferty pracy.


W prawdziwej kulturze doceniania i feedbacku to docenianie działa w każdą stronę. Oczywiście, kiedy budujemy kulturę doceniania, w pierwszej fazie najczęściej zaczynamy od relacji menedżer-pracownik. Jest to tylko początek. Finalnie to docenienie przebiega we wszystkie strony: od szefa, od pracownika, od kolegi, ale także klienta czy też dostawcy, z którym współpracujemy. „Feedback is a gift”, inspiruje, docenia, umacnia poczucie bycia potrzebnym i zauważanym, pozwala się rozwijać.

Podobał ci się ten artykuł? Podziel się nim używając hashtaga #WeAreNais