Case study – docenianie finansowe

Case study: firma z rozproszonymi zespołami

Problem niskiego poczucia docenienia

Brak efektywnych kanałów i rozwiązań dla doceniania finansowego demotywował całe zespoły. Budowało to poczucie niedocenienia wśród pracowników oraz bezsilności wśród menadżerów.

Brak stałych procesów oraz rozproszenie zespołów dodatkowo utrudniało jakiekolwiek zmiany na lepsze.

Nais wdrożył nowoczesną kafeterię oraz moduły od doceniania (recognition). Wszystko dostępne z poziomu komputera oraz telefonu.

Case w liczbach

0

Nagród przyznanych w ciągu dwóch lat.

0 %

Pracowników używających aplikacji regularnie.

0

Wynik w badaniach satysfakcji (Pulse Check), poprawa z poziomu 6.5 – po roku używania Nais.

Nasze rozwiązania

Mobilność i wszechstronność

Wdrożenie Nais uprościło zarządzanie budżetem i przyznawanie nagród.

Swoboda i łatwość w przyznawaniu środków przez menadżerów usprawniły proces doceniania finansowego. Nowe formy mobilnego doceniania w postaci załączania feedbacku do nagród pieniężnych lub prezentów zwiększyły możliwości i okazje do docenienia pracowników.

Możliwość doceniania się w postaci przyznawania kudos (feedback niefinansowy) dodatkowo zwiększyła opcje dla doceniania w firmie.

By zarządzanie budżetem było transparentne i jeszcze szybsze Nais zintegrował się z systemem HR i payroll’owym klienta.