Moduły

Moduły Nais

Pełne wyposażenie do budowania zaangażowania pracowników

Budujemy nasze rozwiązania na bazie eksperckich badań oraz testów User Experience. Dzięki temu zapewniamy narzędzie do poprawy jakości pracy na którym możesz polegać.

Docenianie

Dawaj pracownikom pozytywny feedback na bieżąco.
Rozwijaj ich mocne strony. Pokaż, że je dostrzegasz i doceniasz. 

Świetne dla: wzmacniania odpowiedzialności i roli szefów, którzy chcą budować w pracownikach poczucie docenienia i zaangażowanie.  

 

Kudos

Buduj kulturę doceniania

Doceniaj i zauważaj pracowników, aby budować pozytywne nawyki. Wpływaj na większe zaangażowanie i poprawiaj komfort pracy.

Nagrody finansowe lub rzeczowe

Manager ma dostęp do indywidualnego
panelu menadżerskiego, w którym:

Wyzwania

Stwórz miejsce, gdzie Twoi pracownicy mogą się nawzajem motywować do zdobywania różnych celów. Buduj zaangażowanie wzmacniając relacje.

Świetne dla: budowania zaangażowania w zespołach, przełamywania barier socjalnych między pracownikami, zwiększania satysfakcji z pracy

Marketplace

Doceniaj finansowo swoich pracowników. Przyznawaj bonusy i nagrody, które można wydać na ponad 9 500 ofert.

Świetne dla: wprowadzenia prostego i dostępnego doceniania finasnowego w firmie, poszerzenia oferty benefitów i ofert, zwiększenia satysfakcji z pracy

Newsy i Baza wiedzy

Stwórz jedno miejsce z którego Twoi pracownicy będą czerpać wiedzę oraz uzyskają najnowsze informacje od firmy.

Świetne dla: tworzenia jednego miejsca dla informacji, umożliwienia łatwej komunikacji do pracowników poprzez aplikację mobilną

 

Badania opinii

Poznaj prawdę o tym, co czują Twoi pracownicy oraz badaj, jak Twoje akcje wpływają na ich odczucia.

Świetne dla: odkrywania punktów napięć wśród pracowników, mierzenia reakcji na zmiany w firmie

Feedback Assistant

Total Rewards

Pokaż dynamicznie wszystkie korzyści, jakie firma oferuje swoim pracownikom

Stwórz jedno miejsce, gdzie pracownicy zobaczą:

Świetne dla: firm, które chcą konsekwentnie i transparentnie budować świadomość korzyści z pracy

Nais Box

Prezenty dla pracowników

Nais Box