News

Nais Insights. Sięgnij po wiedzę.

Do doceniania w firmach podchodzimy bardzo serio. Staramy się rozwijać naszą aplikację tak, żeby jak najlepiej służyła relacjom w pracy. Tym między szefami i pracownikami

Doceniania można się nauczyć

Docenianie przez szefa działań i rzeczy, które eksponują silne strony pracownika może przynosić lepsze rezultaty biznesowe. Szczególnie, gdy szef jest w stanie doceniać te elementy,

Polak zadowolony z pracy, ale bez feedbacku

Najnowszy raport Randstad Monitor Rynku Pracy przedstawia sytuację na rynku pracy. Zawiera też odpowiedzi na pytania o feedback przygotowane wspólnie z Nais. Badanie przeprowadzono na