Wolontariat pracowniczy – sposób na zaangażowanie pracowników?

W dobie rynku pracownika (bezrobocie jest najniższe w Polsce od 25 lat – wg danych GUS za marzec) pozyskanie i zmotywowanie pracownika staje się coraz większym wyzwaniem. Specjaliści szukają nowych rozwiązań, a czasem wystarczy się przyjrzeć temu, co już funkcjonuje dobrze…

Pod lupę weźmy teraz wolontariat pracowniczy, znany już dużym przedsiębiorstwom, a wciąż niedoceniany przez małe i średnie firmy.
Podczas wykonywania działań związanych z wolontariatem pracownik ma szansę oderwać się od swoich codziennych obowiązków, zrobić coś pożytecznego na rzecz osób potrzebujących, co powoduje, że jego samoocena i samopoczucie ulegają poprawie. Również wizerunek pracodawcy zyskuje w oczach pracowników: lepiej pracować dla kogoś, kto potrafi spojrzeć szerzej, zrobić coś dla innych.
Atmosfera w pracy jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wyborze danej firmy, a na to również rozwiązaniem może być właśnie wolontariat. Ludzie mają okazję poznać się z innej strony, spędzić ze sobą trochę czasu poza siedzibą firmy i zobaczyć się w innych rolach. Na pewno służy to budowaniu lepszych relacji, a wspólne doświadczenia zwiększają wzajemne zaufanie. Badanie Deloitte Volunteer Impact (2011 Deloitte Volunteer IMPACT Survey) ujawniło, że osoby z pokolenia Millenialsów, które często pracują na rzecz innych, pokazują wyższy poziom zaangażowania niż osoby, które nigdy albo rzadko odbywają wolontariat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Enjoyed the article? Share your thoughts using #WeAreNais