Zmiana regulaminu i polityki prywatności Nais

W związku z naszym rozwojem i odpowiedzią na potrzeby naszych klientów oraz partnerów, zmieniamy regulamin korzystania z Nais oraz politykę prywatności.

Nais rozwija się dynamicznie i chce w jak najlepszy sposób zaspokajać kolejne potrzeby nowoczesnych firm. Cały czas otrzymujemy od naszych klientów cenne rady i wskazówki, które analizujemy i staramy się na bieżąco wdrażać. Dzięki temu szybciej odpowiadamy na realne potrzeby rynku.
Rozwój produktu oraz zmieniające się otoczenie prawne spowodowały, że dostosowujemy do uwag i próśb naszych klientów obowiązujący regulamin (Ogólne Warunki Użytkowania, dalej opisane jako OWU) oraz Politykę Prywatności, zwaną PP. Od 2 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać w Nais nowe regulaminy (OWU) oraz uaktualniona PP.
Podstawową zmianą jest rozdzielenie dotychczasowego regulaminu, dotyczącego różnych form korzystania z Nais i różnych typów podmiotów z niego korzystających na trzy odrębne regulaminy (OWU).

Regulamin dla każdego, nie jeden dla wszystkich
W odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania klientów: Dlaczego muszą akceptować regulamin (OWU), który posiada zapisy ich nie dotyczące? – postanowiliśmy uporządkować dokumenty.
I tak zamiast jednego regulaminu, dzielimy go na trzy odrębne i niezależne OWU.

  • Pierwszy dotyczy relacji użytkownika i Nais;
  • Drugi dotyczy klientów Nais;
  • Trzeci reguluje relacje nasze i naszych partnerów handlowych.Nadal w aplikacji Nais będzie można zapoznać się ze wszystkimi trzema tekstami, by rozumieć w pełni jak działa Nais. Działamy transparentnie i fair.

    Bezpieczeństwo danych naszych użytkowników jest naszym priorytetem

Nowe definicje: organizator i uczestnik programu
Druga ze zmian dotyczy nazewnictwa. W nowym OWU jednoznacznie opisujemy, czym jest aplikacja Nais i oddzielamy to od procesów i funkcji, które można przy jej pomocy realizować.
Nowa definicja Aplikacji dotyczy tylko i wyłącznie rozwiązania technologicznego, oprogramowania, natomiast to, co przy wykorzystaniu jej funkcji można zrobić, nazwaliśmy Programem. To niesie także zmianę definicji Użytkownika oraz zdefiniowanie roli Organizatora Programu i Uczestnika Programu. Dwie ostatnie definicje to nasza odpowiedź na postulaty większości klientów, by odejść od nazewnictwa „Pracodawca” i „Pracownik”, skoro relacje łączące podmioty na rynku dawno wykroczyły poza definicje znane z kodeksu pracy.

Przetwarzanie danych osobowych w OWU
Trzecia zmiana to dołożenie do OWU Organizatora Programu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. To duże ułatwienie dla naszych klientów, którzy oczekiwali prostych i standardowych rozwiązań. Dzięki temu po akceptacji OWU nie będzie potrzeby akceptacji dodatkowych dokumentów. W świecie „po RODO” prośby o stworzenie takiego załącznika jako elementu OWU otrzymywaliśmy niemal codziennie. Teraz pakiet dokumentów dla firm chcących korzystać z Nais bez naszej pomocy jest kompletny.
Poza trzema opisanymi zmianami, dostosowaliśmy OWU Organizatora Programu rozbudowując go o płatne sposoby korzystania z Nais oraz dopisaliśmy odwołanie do cennika usług. To kolejna realizacja postulatów grupy klientów, którzy nie potrzebują indywidualnej oferty, a prostych samoobsługowych narzędzi z cennikiem. Dla klientów, którzy kontynuują dotychczasową współpracę z Nais, ta zmiana nie powoduje żadnych konsekwencji.

Efektem zmian oraz lepszego rozumienia przepisów związanych z RODO jest także uaktualnienie Polityki Prywatności Nais tak, by odpowiadała najlepszym rynkowym standardom w tym obszarze. Chcemy, by nasi użytkownicy i klienci nie mieli nigdy wątpliwości, że ochrona ich danych jest dla nas sprawą priorytetową i nie idziemy na żadne kompromisy.
Nowe regulaminy i zaktualizowana Polityka Prywatności zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2019 roku.

Nowe regulaminy można przeczytać tu, a nową Politykę Prywatności tutaj.

Podobał ci się ten artykuł? Podziel się nim używając hashtaga #WeAreNais